Juanita Forssell
Psykoterapi och Handledning AB

Av Socialstyrelsen legitimerad psykolog och leg.psykoterapeut. Utbildad psykoterapihandledare vid Umeå Universitet. Specialistpsykolog i klinisk psykologi avseende behandling resp. handledning. Auktoriserad handledare RPC. Auktoriserad Balintledare.
Jag har mer än 30 å
rs erfarenhet i yrket och arbetar i Halmstad.

 

Du kan boka tid via mail:  juanita@psykoterapihalmstad.se 

  Jag har inte längre samma framförhållning när det gäller långa psykoterapier. För kortare kontakter går det fint att träffa mig! Jag fortsätter arbeta som förr med handledningsuppdrag och parterapier, liksom Balintgrupper.
Juanita Forssell Psykoterapi och Handledning AB