Juanita Forssell
Psykoterapi och Handledning AB

Av Socialstyrelsen legitimerad psykolog och leg.psykoterapeut. Utbildad psykoterapihandledare vid Umeå Universitet. Specialistpsykolog i klinisk psykologi avseende behandling resp. handledning. Auktoriserad handledare RPC. Auktoriserad Balintledare.
Jag har mer än 30 å
rs erfarenhet i yrket och arbetar i Halmstad.

 

Du kan boka tid via mail:  juanita@psykoterapihalmstad.se 

 Obs! Jag är inne i en pensionsförberedande fas i mitt liv. Det innebär att jag bara arbetar jämna veckor och jag har också bestämt mig för att inte erbjuda psykoterapi. För kortare kontakter med dessa  intervaller går det fortfarande fint att träffa mig! Jag fortsätter arbeta som förr med handledningsuppdrag och parterapier, liksom Balintgrupper.
Juanita Forssell Psykoterapi och Handledning AB