Juanita Forssell Psykoterapi och Handledning AB

Balintgrupper

Balintgrupper är  en speciell form av reflektionsgrupper för läkare. Jag har lång erfarenhet av Balintgrupper med specialistläkare inom somatisk sjukvård och psykiatri, distriktsläkare, ST- och AT-läkare.
En Balintgrupp består av jämbördiga kliniskt verksamma läkare som träffas regelbundet tillsammans med en Balintledare över en längre tid för att konfidentiellt kunna tala om och bättre förstå det egna kliniska arbetet, med fokus på sina professionella möten. Man får en möjlighet att bättre förstå vad som sker i samspelet mellan sig själv och patienten och hur yrket påverkar ens egen person.

Jag har beskrivit mitt arbete i dessa grupper i olika internationella sammanhang, på konferens i Santiago de Cuba, London, Lissabon och Prag och också på Läkarstämman i Stockholm 2007 och 2011. På Läkarstämman i Stockholm den 5 och 6 december 2013 var jag moderator för ett seminarium med Dr. Peter Shoenberg som talade om Balintgrupper för nyblivna läkare i London.
Artiklar där jag beskrivit detta finns bl.a. i Journal of Psychoanalytic Psychotherapy. se länk

Jag har tidigare haft uppdrag som revisor i International Balint Federation, där nationella Balintföreningar finns representerade från 22 länder.
Jag är även medlem i en arbetsgrupp inom Svenska föreningen för Medicinsk Psykologi som arbetar med auktorisation av Balintledare i Sverige och Norden.

Jag är auktoriserad Balintledare.