En speciell form av handledning gäller Chefsstöd och coaching.

Om man är chef kan det vara viktigt att få hjälp med att se sina egna och medarbetarnas olika behov och titta närmare på hur man inom verksamheten kan möta dessa. Coaching av nyckelpersoner i ett företag syftar till att träna förmågan att utveckla sitt ledarskap.
Personlig coaching kan vara att med hjälp av en annan person få sätta upp mål, planera, hitta handlingsalternativ och genomföra dem både i yrkesliv eller i sin privata situation.
Låter detta intressant, klicka här för vidare kontakt!