Handledning och teamutveckling

Juanita Forssell Psykoterapi och Handledning AB

Jag är universitetsutbildad psykoterapihandledare sedan 1986 och är även auktoriserad handledare av Riksförbundet Psykoterapicentrum, RPC.

Jag ger handledning i psykoterapi på många olika sätt. Det kan gälla utbildningshandledning på olika nivåer i psykoterapeututbildning eller för att bli psykolog eller psykiater. Jag ger också handledning för professionella arbetsgrupper i olika yrken, alltifrån offentliga institutioner till privata verksamheter. Exempel på detta kan vara handledning med personal inom socialtjänst, somatisk sjukvård, psykiatri, lärare, chefer i kommunala verksamheter och privata företag, präster, arbetsförmedling och försäkringskassa. Den vanligast arbetsformen är då s.k. processinriktad arbetshandledning för att utveckla yrkesrollen. Jag träffar också arbetsgrupper i kris - och konflikthantering.

Jag har haft samarbete i många år med vårdcentraler, kommuner, försäkringskassa och företagshälsovård när det gäller rehabiliteringsarbete, oftast i grupper för att förhindra långtidssjukskrivning.

Efter utbildning av professor Barbara Milrod, USA, är jag nu handledare för kollegor som arbetar med korttidsterapi avseende panikångest, s.k. PFPP – terapi. Detta ingår i ett stort upplagt forskningsprojekt i Halland, Skåne, Småland och Dalarna. PFPP är en evidensbaserad metodik där man arbetar med manual, både som psykoterapeut och som handledare. Inom ramen för detta uppdrag är jag adobe-utbildad för att kunna handleda med hjälp av internet.

Jag har efter upphandling tecknat ramavtal för handledning av personal inom Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Halmstads, Falkenbergs, Laholms och Båstads kommuner och Försvarsmakten. Dessutom har jag efter upphandling avtal med landstinget i Halland för handledning.

Jag har också haft uppdrag som BVC-psykolog på vårdcentral.

Låter detta intressant, klicka här för att kontakta mig!