Juanita Forssell Psykoterapi och Handledning ABInternationella kontakter och övriga uppdrag

 

Jag har ett omfattande nätverk bland europeiska psykoterapeuter genom att jag tidigare varit svensk delegat i EFPP – European Federation for Psychotherapy in the Public sector.

Det innebär bl.a. att jag kan vara behjälplig att rekommendera en psykoterapeut i annat europeiskt land. Mitt ansvarsområde inom EFPP var adult sector och inom ramen för detta var jag ordförande i en work group som arbetat med kriterier för utbildning till psykoterapeut i de europeiska länderna. EFPP är en federation för psykoterapeuter med psykodynamisk inriktning i Europa.
Se länk och efpp.org

Jag är medlem i  Psykoterapicentrum där jag tidigare varit aktiv som styrelsemedlem. Det är legitimerade psykoterapeuters intresseorganisation för psykoterapi på psykodynamisk grund i Sverige. Nu är jag aktiv i en arbetsgrupp för psykoterapihandledning inom RPC. Vi arbetar med auktorisation för handledare, anordnar en tankesmedja varje år för psykoterapihandledare och delar ut stipendier för forskning om psykoterapi.
Se länk

Jag är också medlem i IFP – International Federation for Psychotherapy – som är världens äldsta psykoterapiförening, mycket inriktad på psykoterapi i asiatiska länder.
Se länk

Utöver detta är jag medlem i Balintföreningen som är en underavdelning till Svenska föreningen för medicinsk psykologi inom Läkarsällskapet, SFMP. Där är jag även revisor. Balintföreningen är i sin tur medlem i The International Balint Federation. Från 2011-2015 var jag revisor i International Balint Federation som i sin tur har anslutna föreningar från 24 länder. 

Se länk och

www.balintinternational.com