Juanita Forssell Psykoterapi och Handledning ABOm Juanita Forssell

Jag är leg.psykolog, leg.psykoterapeut, handledare i psykoterapi, specialist i klinisk psykologi avseende behandling resp. handledning. Dessutom är jag auktoriserad handledare RPC och auktoriserad Balintledare. 
Jag har runt 30 års erfarenhet i yrket och startade mitt företag 1989, först i Norrbotten och sedan 1996 i Halmstad.

Jag har varit knuten till Umeå Universitets psykoterapeututbildning som handledare och utbildningsterapeut under åren 1983 -1996. Därefter har jag fortsatt med handledningsuppdrag både inom psykoterapeututbildningar på olika nivåer och andra former av yrkesrelaterad handledning.

Jag har haft uppdrag inom skilda verksamhetsområden som teamkonflikter på högskola, ledningsgruppsproblem i statliga verk, reflektionsgrupper för professionell utveckling, chefsutveckling i skola och andra offentliga och privata verksamheter.

Listan kan göras lång, då jag arbetat heltid i mitt företag sedan 1989.


Min legitimationsutbildning är psykodynamisk. Då jag varit legitimerad psykoterapeut sedan 1985 och regelbundet mött företrädare för olika inriktningar skulle jag idag säga att jag inte följer en enda väg utan anpassar mitt arbete efter de personer som kommer till min mottagning.
Jag arbetar framför allt med  handledning, konsultation och kortare psykoterapier

Jag har haft olika ideella uppdrag genom åren som styrelseledamot i RPC, Psykoterapicentrum,Svensk delegat för vuxenpsykoterapi i EFPP, European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy, medlem i arbetsgrupp för psykoterapihandledning, aktiv i SFMP, som är en Balintförening där jag är med i en arbetsgrupp för ackreditering av Balintledare, som Ambassadör för kvinnors företagande(Tillväxtverket) och som revisor i Internationella Balintfederationen.De problem jag oftast möter handlar om ångest, stress, sömnbesvär, nedstämdhet, ensamhet, problem på jobbet eller separation. Våra möten kan också handla om kris- och konflikthantering, ledarstöd eller rådgivning.