Parterapi

En parrelation utsätts för många påfrestningar under åren.
Jag tar emot par som behöver hjälp att kunna tala med varandra om olika slags problem när det gäller samlevnad och separation. Vissa par söker i akut kris och kommer några få gånger. Andra vill få reflektera över sin relation och ickefungerande mönster i kommunikationen. Detta kan kräva fler möten.

Syftet är att komma vidare i konflikter som paret inte kan lösa på egen hand. I terapin blir samspelet, eller bristen på den, tydligare och tillsammans kan vi uppmärksamma hur man talar med varandra, positionerar sig och vilket kroppsspråk man använder.

Klicka här för att hitta min adress och telefonnummer!