Psykoterapi – ett vägval

Juanita Forssell Psykoterapi och Handledning AB

Psykoterapi är ett samlingsnamn för behandlingsmetoder som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Jag arbetar med ett brett psykodynamiskt förhållningssätt men använder delvis  metoder från den kognitiva terapin.

Obs! Jag är inne i en pensionsförberedande fas i mitt liv. Det innebär att jag bara arbetar jämna veckor. För kortare kontakter med dessa  intervaller går det fortfarande fint att träffa mig!  

Den text som följer här nedanför kan du läsa inför att träffa någon annan leg psykoterapeut!

Jag arbetar så att man träffas 3 gånger för att sen ömsesidigt bestämma sig för fortsättning. Anledningen till detta är att psykoterapi bygger på att man ska kunna känna tillit i en relation där det går att tala om problem som man kanske inte talar om i andra sammanhang. Vi samarbetar genom att undersöka hur ditt sätt att se på dig själv och andra runt dig kan bidra till att skapa dina problem. Om man får syn på mönster i sitt fungerande kan man också få redskap för att förändra dem.
Psykoterapi kan vara långsiktig eller kortvarig och vi kommer tillsammans fram till målsättningen med våra möten.

Psykoterapi som självutveckling eller att få ha ett bollplank vid kris.

Att gå i psykoterapi är en möjlighet att utvecklas, att komma vidare när livet stannat av, att få nya tankar när det gäller vägval i livet. Psykoterapi kan skräddarsys för varje person när det gäller omfattning och innehåll i samarbete mellan mig och den som söker psykoterapi. Det kan gälla några få konsultationer för att lösa en akut situation, eller s.k. korttidsterapi när man ses under 12 eller 20 gånger, men där man redan från början bestämt antal möten. Det kan ta längre tid för mer omfattande förändringsarbete.

De problem jag oftast möter handlar om ångest. stress, relationsproblem, sömnbesvär, nedstämdhet, ensamhet, problem på jobbet eller man kommer för kris- och konflikthantering eller rådgivning. Man kan också komma för personlig utveckling. Under det senaste året har jag arbetat mycket med nyblivna föräldrars problemområden.

Ekonomiska förutsättningar för att komma hit:

De allra flesta som kommit till mig får sina samtal helt eller delvis bekostade av sin arbetsgivare. Vissa kommer för krissamtal via sina försäkringsbolag, eller med hjälp av privata sjukförsäkringar.


För att hitta mitt telefonnummer, klicka här!