Juanita Forssell
Psykoterapi och Handledning AB

Av Socialstyrelsen legitimerad psykolog och leg.psykoterapeut. Utbildad psykoterapihandledare vid Umeå Universitet. Specialistpsykolog i klinisk psykologi avseende behandling resp. handledning. Auktoriserad handledare RPC. Auktoriserad Balintledare.
Jag har mer än 30 å
rs erfarenhet i yrket och arbetar i Halmstad.

 

Du kan boka tid via mail:  juanita_forssell@hotmail.se 


Juanita Forssell Psykoterapi och Handledning AB